PLAY

Das Wort Gottes Radio


Acasă | Grila Programe | Literatură | Despre Noi | Contact | BLOG | Misiunea Pacea |

Vizitatori

Vizite

free counters

Am multă nădejde într-acest neam al nostru… a cărui inimă bună şi darnică se arată şi în obiceiul ospeţiei, pe care l-a păstrat cu sfinţenie de la strămoşii săi.
M. Kogălniceanu

Cea mai bogată masă e lipsită de bucurie, dacă cuvintele şi purtarea gazdei nu arată oaspeţilor că sunt bine veniţi. De săturat oricine se poate sătura şi acasă; veselia însă şi convorbirea plăcută trebuie să învioreze ospăţul.
Schiller

Versetul Zilei

predica de astăzi

ascultă predica de astăzi

trimite pagina unui prieten

Isus Hristos spune: „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14,6)

DWG RADIO este o iniţiativă misionară conform scripturii, care transmite mesajul biblic pe unde radio. Noi credem în Isus Hristos şi suntem convinşi de infailibilitatea scripturii. Noi dorim pe această cale să ajungem cu Evanghelia în orice ceas oriunde pe glob la orice om. Pentru a îndeplini acest scop ne folosim de internet.

Dacă aveţi întrebări, aveţi nevoie de ajutor sau doriţi să ne împărtăşiţi ceva, scrieţi-ne. Folosiţi Formularul Online, sub genericul  "Kontakt".

Marea majoritate din predici provin din înregistrări. Vă rugăm să aveţi înţelegere dacă unele mesaje au zgomot de fond.

 

DWG Radio aderă la următoarele principii biblice:

Cuvântul lui Dumnezeu

Cărţile Vechiul Testament şi Noul Testament sunt infailibile. Cuvântul Sfintelor Scripturi este în totalitate Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt (scrierile Profeţilor şi Apostolilor) (2. Tim 3,16). Suntem încredinţaţi că Dumnezeu în credincioşia Sa a vegheat asupra Cuvântului Său de-a lungul secolelor, păstrându-l nealterat

UNICUL ŞI ADEVĂRATUL DUMNEZEU

Dumnezeu cel veşnic este fără început şi sfârşit. Este un Dumnezeu triunic, în persoana Tatălui, Fiului şi Duhul Sfânt. El este CREATORUL, Susţinătorul şi Judecătorul lumii. În afară de acest Dumnezeu nu există alţi dumnezei.

DOMNUL ISUS HRISTOS

El însuşi este Dumnezeu veşnic şi om adevărat. Credem în preexistenţa lui Hristos, în întruparea Lui, prin fecioara Maria, conceput de Duhul Sfânt. Isus Hristos este singurul om care nu a păcătuit. Prin moartea Sa la crucea de la Golgota a împăcat lumea cu Dumnezeu (2. Cor 5,19), oferind şansa salvării fiecărui om, care prin credinţă se pocăieşte. Prin credinţă omul Îl recunoaşte pe Isus ca Mântuitor şi Domn. Învăţătura calvinistă (Predestinarea), prin care jertfa Lui Isus Hristos nu este pentru toţi oamenii şi ca atare nu toţi pot fi mântuiţi, o respingem. Credem în învierea fizică din morţi (Luca 24,26-43), înălţarea Sa la cer (FA 1,9) şi la revenirea Sa fizică pe pământ (Aoc 1,11)

DUHUL SFÂNT

Duhul Sfânt ca parte a Dumnezeirii convinge lumea de păcat (Ioan 16,17) şi lucrează pocăinţa şi credinţa. El lucrează în viaţa omului păcătos, care se pocăieşte, naşterea din nou (Io 3,5). Prin această lucrare păcătosul intră în contact cu Domnul Isus și cu lucrarea Sa mântuitoare de pe cruce (Rom 5) și e implementat în trupul lui Hristos (1. Cor 12,13). Fiecare creștin născut din nou e pecetluit cu Duhul Sfânt (EFes 1,13). Ne dezicem de botezul cu Duhul Sfânt, ca o a doua experiență practicată prin punerea mâinilor.

OMUL

Ca și creație a lui Dumnezeu, omul este iubit de Tatăl (Ioan 3,16), cu toate că Adam, primul om, a căzut în păcat și a transmis acest flagel urmașilor săi. Toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de mântuire. Toate variantele teoriei evoluționiste le respingem ca fiind neștiințifice și nebiblice. Omul de azi este un descendent al lui Adam (conf Luca 3). El se trage din cei trei fii ai lui Noe, care s-au înmulțit pe acest pământ.

CREAȚIA

În 6 zile Dumnezeu a creat cerul și pământul (Gen 1). Actul creației a fost realizat de Dumnezeu prin Isus Hristos (Evr 1,2; Col 1,15). Datorită culminării păcatului Dumnezeu a judecat omenirea printr-un ”potop global”. Azi mai avem martori (fosile etc.) ce adeveresc acest lucru. Conform 2.Petru 3,10 acest pământ cu tot ce este pe el va arde. După ”Mileniu” (Ap 20), perioada de domnie a lui Hristos Mesia pe pământ, Dumnezeu va crea un cer și un pământ nou în care va locui neprihănirea (Ap 21.1).

MÂNTUIREA

La Crucea de la Golgota Isus Hristos, prin HAR, ne-a urzit o mântuire veșnică, desăvârșită. Această mântuire nu se transmite prin sacramente (botez, împărtășanie) , ci printr-o pocăință sinceră, ca un act voluntar al omului (recunoaștere și dezicere de păcat), prin credință. Cine crede în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor (Io 1.12) și Îl acceptă în viața sa personală este un copil al lui Dumnezeu. Ne dezicem de o mântuire prin fapte, sacramentalism, icoane, închinare la sfinți sau la fecioara Maria.

SATAN

Diavolul, Lucifer sau Satan există ca persoană și complotează împotriva lui Dumnezeu și a credincioșilor. El este cel mai mare dintre demonii căzuți (Efes 6,11). Prin moartea și învierea Domnului Isus toate puterile întunericului sunt deja învinse și își așteaptă soarta veșnică, osânda în iazul de foc (Ap 20,10).

VIAȚA URMAȘILOR LUI HROSTOS

Fiecare creștin născut din nou este un urmaș activ al lui Isus Hristos. Această stare este posibilă printr-o relație personală cu Isus. Urmașii lui Hristos se cunosc după roada Duhului Sfânt (Gal 5,22), dragostea lor față de Dumnezeu și Cuvântul Său, după iubirea lor manifestată față de credincioși și ceilalți semeni. Lucrarea centrală a unui urmaș al lui Isus este răspândirea Evangheliei. Ne subordonăm autorității statului (Rom 13, 1-7) fără a leza poruncile lui Dumnezeu (FA 5,29)

BOTEZUL ȘI CINA

Botezul credinței și Cina Domnului (frângerea pâinii) sunt lăsate de Domnul Isus Hristos bisericii Sale. Acei oameni ce mărturisesc că s-au căit de faptele lor și L-au acceptat prin credință pe Domnul în viața lor pot fi botezați. Botezul este expresia unei realități trăite unde credinciosul mărturisește că se identifică cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos (Rom 8). Părtășia la Masa Domnului (1. Cor 10) nu este pentru iertarea păcatelor. Ea conștientizează pe credincios de lucrarea mântuitoare a lui Isus la cruce. Credincioșii exprimă la Masa Domnului că sunt în părtășie cu lucrarea lui Hristos. De la Masa Domnului sunt excluse acele persoane ce nu au o relație personală cu Isus Hristos, nu-L cunosc ca Mântuitor personal. În conformitate cu 1 Cor. 11, 27-32 înainte de a se împărtăși un credincios se supune unui act autocritic, urmând să-și mărturisească păcatele.

REVENIREA DOMNULUI ISUS HRISTOS

Suntem convinși că Isus Hristos își va duce Biserica în cer. Răpirea bisericii, adică luarea creștinilor de pe acest pământ la CER este oricând posibilă. Judecățile grele din necazul cel mare (Mat 24,4...) vor culmina cu apariția lui Anticrist. El va înlesni apostazia ”bisericii” decăzute (Apoc 17; 18) - va pregăti lumea pentru judecata finală. După 7 ani de ”Necaz” Isus Hristos va reveni cu Biserica Sa, va curma răulși va instaura Împărăția Sa. În această perioadă tot ISRAELUL Îl va recunoaște pe Isus Hristos ca Mesia. Prin pocăință tot Israelul va fi mântuit (Rom 11,26). Reședința Bisericii în acea perioadă va fi ”Noul Ierusalim”. Timp de o mie de ani Hristos și Biserica Sa vor domni pe acest pământ.

VIAȚA VEȘNICĂ

Fiecare om are o existență veșnică. Ca mântuit moștenește SLAVA lui Dumnezeu, ca nemântuit suportă chinul și despărțirea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Învățătura ”Universalistă” (care spune că în final toți oamenii vor fi mântuiți) nu o împărtășim, nefiind în armonie cu Sfânta Scriptură. Conform Luca 16, 19-31 oamenii vor trăi veșnicia alături de Dumnezeu în slavă sau despărțiți pentru veșnicie de fața Sa. Învățătura ”Purgatoriului” nu o împărtășim. Curățirea păcatelor se face doar prin SÂNGELE Domnului Isus în perioada când omul trăiește pe acest pământ (1 Io 1,7). Înainte de învierea omului, ni se prezintă în Luca 16 cele două locuri de așteptare: paradis și hades. Ele ne arată destinația finală a omului. Când vor învia din morți oamenii vor avea ca destinație fie slava veșnică, fie judecata viitoare în iadul veșnic (Ap 20,11).