PLAY

Das Wort Gottes Radio


Baslangıç sayfası | Yazılar | Biz kimiz | Ilişki - Kontak |

Günün ayeti

Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.
1.Yuhanna 4:10

Radyoya direkt giriş

Bu siteyi bir arkadasa tavsiye et

İsa, ‹‹Yol, gerçek ve yaşam Ben'im›› dedi. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

[Yuhanna 14, 6]

DWG Radyo temelini Kutsal Kitap’tan alan ve Mesih inancını radyo aracılığıyla yayan bir yayın kuruluşudur. Bizler hiç bir kuruluşa bağlı değiliz. Bizler Kutsal olan İsa Mesih’e iman ediyoruzç.